Skip to main content

Wat is een Inclusieve Gemeente?

‘Dat mijn kind als vanzelfsprekend naar een gewone reguliere school kan!’

‘Een inclusieve gemeente gaat over iedereen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, talenten of beperkingen zijn!’

Een inclusieve gemeente is een stad of dorp waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Meedoen op de reguliere school, de gewone arbeidsmarkt, gewone clubs en verenigingen, of in de buurt is vanzelfsprekend. Iedereen kan een gewaardeerde rol vervullen en een bijdrage leveren op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten. Mensen voelen zich geaccepteerd en erbij horen. Iedereen heeft dezelfde rechten en heeft de regie over zijn of haar eigen leven. Verschillen worden gezien als mogelijkheden in plaats van als problemen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Iedereen is immers anders. Doordat kinderen vanaf het begin met elkaar opgroeien leren zij al jong met verschillen omgaan. Aan zo’n gemeente wordt actief vormgegeven, door gelijk beginnen te doen wat je in de toekomst wilt bereiken.