Skip to main content

Toekomstsessie Zorg & Welzijn in een inclusieve samenleving

Zorg en Welzijn in een Inclusieve Samenleving

Hoe kun jij een leven opbouwen midden in de samenleving onder eigen regie? Op de gewone buurtschool, op de arbeidsmarkt, op de sport of theaterclub, met vrienden, thuis, en in de buurt? Ook als je stevige ondersteuning nodig hebt? Dat is waar het bij zorg en welzijn in een inclusieve samenleving om gaat. Je ondersteunt inwoners, en de mensen om hen heen, een eigen leven vorm te geven op basis van hun eigen interesses en talenten. Op gelijke voet met anderen en met gebruik van gewone reguliere voorzieningen. Waarbij zij zelf kunnen kiezen waar en met wie zij willen wonen. Waar dat kan richt je je organisatie natuur inclusief in en stimuleer je inwoners duurzame keuzes te maken. Support is afgestemd op alle culturen, leeftijden, inkomens, genders en voorkeuren. Ondersteuning gericht op inclusie helpt mensen niet alleen bij hun problemen, maar kijkt hoe eigen interesses en talenten tot uitdrukking kunnen komen om op basis daarvan gewaardeerde rollen in de samenleving te vervullen. 

Hoe gaat zo’n inclusieve toekomstsessie in zijn werk?  

Eerst maken we kennis met elkaar aan de hand van inspiratiebronnen in je werk en wensen voor deze dag. Vervolgens doen we een kleine inhoudelijke verkenning over wat mens en natuur inclusief ondernemen voor jullie organisatie zou kunnen betekenen. Met diverse mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland. Speciale aandacht wordt besteed aan hoe je een organisatie kunt inrichten die een mens en natuur inclusieve wijze van ondersteunen goed faciliteert. We gaan oefenen in het vormgeven aan een rijk leven samen met de mensen die je ondersteunt. Daarna scherpen we onze verbeeldingskracht aan de hand van sciencefiction, strips en experiment. We besteden aandacht aan werken aan inclusieve zorg & welzijn als creatieproces. En aan wat ons in de weg zit. Vervolgens gaan we in stappen echt dromen. Hoe ziet onze mooist mogelijke mens en natuur inclusieve buurt eruit? Hoe ziet ons werk er dan uit? En hoe leveren wij als organisatie van zorg & welzijn een bijdrage aan zo’n mens en natuur inclusieve samenleving? 

Workshopronde

In de workshopronde geven we onze visies praktisch handen en voeten. En zetten we in kleine groepjes onze eigen deskundigheid in. Kies bijvoorbeeld een workshop over tijdreizen naar de mooist mogelijke toekomst: Het is twintig jaar later. De jongeren brigade heeft twintig succesvolle budgetneutrale manieren bedacht om elk kind, elke jongere en elk gezin te ondersteunen een rijk leven midden in de samenleving op te bouwen onder eigen regie. Hoe ziet hun wijze van ondersteunen eruit?  Ontdek aan de hand van inspiratiekaarten op welke manieren je mensen allemaal kunt stimuleren om natuur inclusief te leven. Daarnaast zien, in de verre toekomst, leren en ontwikkelen, sport, theater, werk en de buurt er heel anders uit dan nu. Hoe zou het eruit zien als het volledig mens en natuur inclusief zou zijn? En hoe vindt onderlinge support plaats, ook wederkerig tussen clubgenoten, medestudenten of collega’s? Hoe kunnen wij dat faciliteren? In een workshop maak je een gezamenlijke heldenfilm van jou en iemand (of een gezin) die je niet gemakkelijk vindt om te ondersteunen. Welke obstakels overwinnen jullie naar een volledig inclusief leven onder eigen regie? En wat gebeurt er op het einde van de film? Neem ieder een pasgeboren kindje in gedachten dat je kent. Het is net 100 jaar geworden. En jij kijkt over de schouder van de persoon mee terug in het eigen leven. Hoe ziet een mens en natuur inclusief leven er uit van deze 100 jarige? En hoe ziet onze wijze van ondersteunen eruit? Of:  En stel dat iedereen in een eigen huis woont, of met niet meer dan zes huisgenoten naar keuze bij elkaar. Hoe ziet het leven in de buurten er dan uit? En hoe kunnen we blijvend onze verbeeldingskracht inzetten voor een mens en natuur inclusieve toekomst? En ons visionaire denken in de organisatie verankeren? Jouw organisatie maakt een keuze uit deze en andere workshops die passen bij het karakter van jullie organisatie.  

Een inclusief toekomstplan

Onze inclusieve toekomstvisies werken we om naar inclusieve toekomstscenario’s. En mijlpalen om onze toekomstvisie te bereiken. En nog belangrijker: wat kunnen we ieder van ons doen om deze inclusieve toekomst te realiseren? Het resultaat is een visueel inclusief toekomstplan met heldere stappen die niet te groot en niet te klein zijn. Het programma van de toekomstsessie kan desgewenst worden aangepast op de huidige ontwikkelingen in de organisatie. 

In de inclusieve toekomstsessies maken we gebruik van de inzichten over o.a. de inclusieve samenleving, mens en natuur inclusief ondernemen, inclusieve communicatie en dienstverlening,  veranderkunde, futurologie en zingeving, en natuurlijk ook van sciencefiction, fantasy, toekomstliteratuur, strips, games en films. Wij brengen onze inclusieve inzichten in, creativiteit en het kennis van proces, jij je deskundigheid op je vakgebied!

Praktische info: 

  • Voor wie: Organisaties van zorg & welzijn, teams, koepelorganisaties, inwoners en experts. 
  • Plek: Bij jou in de organisatie te organiseren of op een andere gewenste locatie. 
  • Tijd: De toekomstsessie duurt zes uur, desgewenst te verdelen over twee bijeenkomsten.
  • Opbrengst: Een visueel en inspirerend toekomstplan met heldere stappen.  
  • Evaluatie: Twee korte live of online terugkom momenten met enkele leden van het team, na zes weken en zes maanden, om te evalueren en de voortgang te bespreken.
  • Vervolg: Een aantal vervolgbijeenkomsten van twee uur om innovatie gericht op inclusie duurzaam te verankeren binnen de organisatie (naar keuze). 
  • Kosten: Tot en met 25 deelnemers € 2200,- per toekomstsessie. Neem bij meer deelnemers graag contact met ons op. Organiseer je een toekomstsessie in jouw organisatie? Dan draag je eraan bij dat ook buurtinitiatieven, clubs en organisaties met een klein budget een toekomstsessie kunnen organiseren. Een op de vijf toekomstsessies geven we tegen een sterk gereduceerd tarief weg.
  • Contactpersoon: Anouk Bolsenbroek 
  • Voor meer informatie: info@inclusionlab.nl
Terug naar de Toekomstsessies