Skip to main content

Toekomstsessie Inclusieve gemeenten

Toekomstsessie Inclusieve Gemeenten

Als gevolg van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking grijpen veel gemeenten de kans om te werken aan een Lokale Inclusie Agenda. De helft van de gemeenten vult dat breed inclusief in. Dan gaat het om inclusie van iedereen, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, inkomen, levensvisie, talenten en beperkingen.

In het kader van de energietransitie/warmtevisie, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en het belang van toekomstige generaties zijn gemeenten bovendien bezig om stappen te zetten naar een natuur inclusieve samenleving. Vanuit de Lokale Inclusie Agenda hebben gemeenten een aanjagende rol in het samen met inwoners en organisaties realiseren van inclusie op de thema’s onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur vrije tijd & sport, de inclusieve buurt, inclusief ontwerp, zorg & welzijn, inclusieve politiek en democratie, communicatie en dienstverlening (zie ook de toekomstsessies op de andere thema’s).

Op grond van onze ervaringen in veel verschillende gemeenten bieden we vanuit Inclusionlab een training Lokale Inclusie Agenda aan. Ook is het mogelijk om middels de Masterclass en Quickscan Inclusieve Gemeenten samen met je collega’s of gemeenteraad je eigen beleid onder de loep te nemen. Wil je juist op een creatieve en laagdrempelige manier de verbeelding aanzetten om vooruit te kijken naar de mens en natuur inclusieve gemeente van de toekomst? Dan is de Inclusieve toekomstsessie iets voor jullie. 

Hoe gaat zo’n inclusieve toekomstsessie in zijn werk?  

Eerst maken we kennis met elkaar aan de hand van inspiratiebronnen in je werk en wensen voor deze dag. Vervolgens doen we een kleine inhoudelijke verkenning over wat een mens en natuur inclusieve gemeente zou kunnen betekenen. Met diverse mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarna oefenen we onze verbeeldingskracht aan de hand van sciencefiction, strips en experiment. We besteden aandacht aan werken aan een inclusieve samenleving als creatieproces. En aan wat ons in de weg zit. Vervolgens gaan we in stappen echt dromen. Hoe ziet onze mooist mogelijke mens en natuur inclusieve samenleving eruit? Hoe ziet ons werk er dan uit? En hoe leveren wij als gemeente een bijdrage aan zo’n mens en natuur inclusieve samenleving? 

Workshopronde

In de workshopronde geven we onze visies praktisch handen en voeten. En zetten we in kleine groepjes onze eigen deskundigheid in. Er kan een mooie selectie gemaakt worden uit de workshops van de andere thema’s. Of er kan een workshop gehouden over: Neem ieder een pasgeboren kindje in gedachten dat je kent. Het is net 100 jaar geworden. En jij kijkt over de schouder van de persoon mee terug in het eigen leven. Hoe heeft de stad of het dorp van deze persoon zich ontwikkeld tot een mens en natuur inclusieve stad? Of verzin aan de hand van persona’s een inclusief democratisch proces voor jouw inwonersparticipatietraject waarin niemand afhaakt, maar iedereen aanhaakt. Geef in een andere workshop de natuur een stem: Neem met je groepje een gebied in gedachten dat je gaat ontwikkelen. Ieder verplaatst zich in een boom, een waterloop, de bodem, een heuvel, het grondwater, de lucht, een vogel of een dier. Vertel ieder vanuit dat perspectief over de geschiedenis van het landschap en je wensen voor de toekomst. Verdiep je inclusieve politiek aan de hand van inspiratiekaarten: Hoe ziet de volledig mens en natuur inclusieve gemeenteraad van de toekomst eruit? Of ontwerp aan de hand van creatieve stappen een inspirerende mens en natuur inclusieve communicatie campagne voor een project in het sociaal of fysieke domein. Of een workshop over van adhoc beleid naar lange termijn perspectief: Hoe kunnen we ons visionaire lange termijn perspectief in onze organisatie en/of politiek verankeren? En tenslotte, denk aan de hand van creatieve verbeelding je klantreis aan de balie, bij vergunningen, via je digitale loket mens en natuur inclusief om. Jouw gemeente maakt een keuze uit deze en andere workshops die passen bij het karakter van jullie gemeente.  

Inclusief Toekomstplan

Onze inclusieve toekomstvisies werken we om naar inclusieve toekomstscenario’s. En mijlpalen die ons daar naar toe leiden. En nog belangrijker: Wat kunnen we ieder van ons doen om deze inclusieve toekomst te realiseren? Het resultaat is een visueel inclusief toekomstplan met heldere stappen die niet te groot en niet te klein zijn. Het programma van de toekomstsessie kan desgewenst worden aangepast op de huidige ontwikkelingen in de gemeente. 

In de inclusieve toekomstsessies maken we gebruik van de inzichten over o.a. de inclusieve samenleving, de lokale inclusie agenda, inclusieve, politiek, communicatie en dienstverlening, veranderkunde, futurologie en zingeving, en natuurlijk ook van sciencefiction, fantasy, toekomstliteratuur, strips, games en films. Wij brengen onze inclusieve inzichten in, creativiteit en het kennis van proces, jij je deskundigheid op je vakgebied!

Praktische info: 

  • Voor wie: Gemeenten, ambtenaren en politici. De toekomstsessie kan ook op een brede werkconferentie worden ingezet met inwoners en organisaties.  
  • Plek: Bij jou in de organisatie te organiseren of op een andere gewenste locatie. 
  • Tijd: De toekomstsessie duurt minimaal vier uur, maximaal een dag.  
  • Opbrengst: Een visueel en inspirerend toekomstplan met heldere stappen.  
  • Evaluatie: Twee korte live of online terugkom momenten met enkele collega’s, na zes weken en zes maanden, om te evalueren en de voortgang te bespreken.
  • Vervolg: Een aantal vervolgbijeenkomsten van twee uur om innovatie gericht op inclusie duurzaam te verankeren binnen de organisatie (naar keuze). 
  • Kosten: Tot en met 25 deelnemers € 2200,- per toekomstsessie. Neem bij meer deelnemers graag contact met ons op. Organiseer je een toekomstsessie in jouw gemeente of organisatie? Dan draag je eraan bij dat ook buurtinitiatieven, clubs en organisaties met een klein budget een toekomstsessie kunnen organiseren. Een op de vijf toekomstsessies geven we tegen een sterk gereduceerd tarief weg.
  • Contactpersoon: Anouk Bolsenbroek
  • Voor meer informatie: info@inclusionlab.nl
Terug naar de Toekomstsessies