Skip to main content

Toekomstsessie Inclusief onderwijs

Inclusief Onderwijs

Wil jij met jouw school een verkenning doen op wat inclusief onderwijs voor jullie school zou kunnen betekenen? Mogelijk is een toekomstsessie iets voor jou en je team! Bij inclusie in het onderwijs leren alle kinderen of jongeren samen op de gewone buurtschool. Maar ieder op het eigen niveau. Het gaat er om een inspirerende groene leeromgeving te creëren waarin ieder kind en jongere optimaal kan leren. Het maakt niet uit wat hun culturele achtergrond, gender, taal, inkomen, talenten of beperkingen zijn. De ontwikkeling van eigen interesses en talenten én leren samenwerken staat centraal.

In Nederland zijn er al diverse mooie voorbeelden van scholen die inclusief onderwijs bieden. Andere scholen besteden aandacht aan wereldburgerschap, duurzame economie, geschiedenis vanuit wereldperspectief en/of duurzaam en inclusief ondernemen. Ook worden er in verschillende gemeenten al duurzame en inclusieve scholen gebouwd. Toegankelijk voor élk kind, jongere, leerkracht, inwoner en opvoeder. In een inclusieve school is aandacht voor een inclusieve sfeer. Support geven aan elkaar, jezelf kunnen zijn en je conflicten leren oplossen zijn hierin belangrijk. Aan élk kind en jongere wordt gevraagd wat het wil leren, wat het wil bijdragen aan de school en waar het support bij nodig heeft. Inclusief onderwijs is met elk ander onderwijsconcept te combineren. 

Hoe gaat zo’n inclusieve toekomstsessie in zijn werk?  

Eerst maken we kennis met elkaar aan de hand van onze eigen inspiratiebronnen en wensen voor de dag. Vervolgens doen we een kleine inhoudelijke verkenning over wat inclusief onderwijs zou kunnen betekenen. Met gebruik van diverse mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarna oefenen we onze verbeeldingskracht aan de hand van sciencefiction, strips en experiment. We besteden aandacht aan werken aan inclusief onderwijs als creatieproces. En aan wat ons in de weg zit. Vervolgens gaan we in stappen echt dromen. Hoe ziet onze mooist mogelijke mens en natuur inclusieve samenleving eruit? Tot wat voor samenleving leiden we op? En hoe ziet leren en ontwikkelen er dan uit in de toekomst? 

Workshopronde

In de workshopronde geven we onze visies praktisch handen en voeten. En zet je als team in kleine groepjes je eigen deskundigheid in. Hoe kan het ontwerp en de inrichting van de school bijvoorbeeld bijdragen aan een inclusieve leeromgeving? Of ontwerp vijf feesten waarin kinderen leren over elkaars cultuur, achtergronden, talenten en binnenwereld. En stel, over 20 jaar is onze samenleving mens en natuur inclusief. Wat doet onze school allemaal om de buurt gezond te houden? Qua water, biodiversiteit, energie, afval, spullengebruik, voeding, etc? Hoe werken we daarin samen met de buurt? En hoe geef je inclusief onderwijs vorm, ook als het niet zo gemakkelijk is? Als er vraagstukken liggen in de groep of als er sprake is van onbegrepen gedrag? En wat leren kinderen gaandeweg in ons onderwijs al over wereldburgerschap, duurzaamheid en de diversiteit aan wereldperspectieven. Welke vooroordelen hebben wij zelf als schoolteam eigenlijk? Wat kunnen we allemaal doen in ons onderwijs om vooroordelen te ontkrachten? Hoe kan elk kind en jongere zich op basis van eigen interesse en talent ontwikkelen als ondernemer voor de eigen mens en natuur inclusieve buurt?  Jouw organisatie maakt een keuze uit deze en andere workshops die passen bij het karakter van jullie school.  

Inclusief Toekomstplan

Onze inclusieve toekomstvisies werken we om naar inclusieve toekomstscenario’s. En mijlpalen die ons daarnaar toe leiden. En nog belangrijker: wat kunnen we ieder van ons doen om deze inclusieve toekomst te realiseren? Het resultaat is een visueel inclusief toekomstplan met heldere stappen die niet te groot en niet te klein zijn. Het programma van de toekomstsessie kan desgewenst worden aangepast op de huidige ontwikkelingen in de school. 

In de inclusieve toekomstsessies maken we gebruik van de inzichten over o.a. de inclusieve samenleving, inclusief onderwijs, duurzaamheid, veranderkunde, futurologie en zingeving, en natuurlijk ook van sciencefiction, fantasy, toekomstliteratuur, strips, games en films. Wij brengen onze inclusieve inzichten in, creativiteit en het kennis van proces, jij je deskundigheid op je vakgebied!

Praktische info: 

  • Voor wie: Schoolteams, leerlingen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, ouders, beleidsmakers.
  • Plek: Bij jou op school te organiseren. 
  • Tijd: De toekomstsessie duurt vier en een half uur, desgewenst te verdelen over  twee bijeenkomsten. 
  • Opbrengst: Een visueel en inspirerend toekomstplan met heldere stappen.  
  • Evaluatie: Twee korte live of online terugkom momenten met enkele leden van het team, na zes weken en zes maanden, om te evalueren en de voortgang te bespreken.
  • Vervolg: Enkele vervolgbijeenkomsten van twee uur om inclusieve innovatie duurzaam te verankeren binnen de organisatie (naar keuze). 
  • Kosten: Tot en met 25 deelnemers € 2200,- per toekomstsessie. Neem bij meer deelnemers graag contact met ons op. Organiseer je een toekomstsessie in jouw school of organisatie? Dan draag je eraan bij dat ook buurtinitiatieven, clubs en organisaties met een klein budget een toekomstsessie kunnen organiseren. Een op de vijf toekomstsessies geven we tegen een sterk gereduceerd tarief weg.  
  • Contactpersoon: Anouk Bolsenbroek 
  • Voor meer informatie: info@inclusionlab.nl
Terug naar de Toekomstsessies