Skip to main content

Inclusieve Toekomstsessie Cultuur, vrije tijd & sport

Inclusieve Toekomstsessie Cultuur, vrije tijd & sport

Hoe zou het zijn als elke sportclub, kunstatelier, restaurant, museum, natuurgebied, theater of muziekvereniging mens en natuur inclusief zou zijn? En open staat voor iedereen? Dan ontmoet je veel gemakkelijker nieuwe mensen. En als je elkaar tegenkomt maak je nieuwe vrienden. Hoe dragen wij als club of organisatie nu al bij aan een schone bodem, water, lucht, natuur en biodiversiteit in de buurt? En vormen we als club of organisatie een afspiegeling van de diversiteit aan mensen in onze omgeving? Voor iedereen is wel een club of vereniging te vinden die aansluit op de eigen interesses en talenten. Voorwaarde is dat je naar binnen kunt en dat de plek zo is ingericht dat je binnen jouw club een gewaardeerde rol kunt vervullen. Is de oefenruimte betaalbaar? Hoe is de sfeer? Kan iedereen zichzelf zijn en houden van wie die wil? Maken we al gebruik van duurzame energie? Hoe leren we van elkaars cultuur? Wat doen we met vervoer? Kun je in je rolstoel een bardienst draaien of docent zijn? En kun je halal of plantaardig eten in de voetbalkantine? 

Hoe gaat zo’n inclusieve toekomstsessie in zijn werk?  

Eerst maken we kennis met elkaar aan de hand van onze eigen talenten en interesses. En bespreken we onze wensen voor deze dag. Vervolgens kijken we met elkaar wat inclusieve cultuur, vrije tijd en sport kan betekenen. En wat dat voor jullie club of organisatie zou kunnen inhouden. Met diverse mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarna oefenen we onze verbeeldingskracht aan de hand van sciencefiction, strips en experiment. We besteden aandacht aan werken aan een inclusieve club als creatieproces. En aan wat ons in de weg zit. Vervolgens gaan we in stappen echt dromen. Hoe ziet onze mooist mogelijke mens en natuur inclusieve samenleving eruit? Hoe ziet onze club of organisatie er dan uit? En hoe leveren wij als club of organisatie een bijdrage aan zo’n mens en natuur inclusieve samenleving? 

Workshopronde

In de workshopronde geven we onze toekomstdromen praktisch handen en voeten. En zetten we in kleine groepjes onze eigen interesses, talenten en verbeeldingskracht in. Ontwerp elf spellen voor je elftal, zodat elke week iemand anders wint. Of stel, over 20 jaar is onze samenleving mens en natuur inclusief. Wat doet onze club allemaal om de buurt gezond te houden? Qua water, biodiversiteit, energie, afval, spullengebruik, voeding, etc? En hoe werken we daarin samen met de buurt? Hoe werk je aan inclusie als het niet zo gemakkelijk is? Bijvoorbeeld in het trainen van een super divers team? Of: Pacman vreet alle dingen weg van onze club die nog niet mens- en natuur inclusief zijn. Wat vreet ie weg? En wat kunnen we doen om onze club heel te houden? Ontwerp een mens en natuur inclusieve muurschildering, sporthal of voetbalkantine voor je gebouw. Verzin een ketting fantasieverhaal over jouw club of organisatie als een bonte verzameling, zo divers mogelijke mensen, dieren en planten. Met een vooraf gegeven plot. Maak een strip van je steeds terugkerende conflicten en verschillende scenario’s voor de oplossing ervan. Hoe kunnen we echt zorgen dat iedereen bij ons uit de buurt bij ons theater kan maken, kan hockeyen, schilderen, muziek maken, basketballen of dammen? Jouw club of organisatie maakt een keuze uit deze en andere workshops die passen bij het eigen karakter van jullie club.  

Inclusief Toekomstplan

Onze inclusieve toekomstvisies werken we om naar inclusieve toekomstscenario’s. En mijlpalen die ons daar naar toe leiden. En nog belangrijker: wat kunnen we ieder van ons doen om deze inclusieve toekomst te realiseren? Het resultaat is een visueel inclusief toekomstplan met heldere stappen die niet te groot en niet te klein zijn. Het programma van de toekomstsessie kan desgewenst worden aangepast op de huidige ontwikkelingen in de club of organisatie. 

In de inclusieve toekomstsessies maken we gebruik van de inzichten over o.a. de inclusieve samenleving, inclusieve cultuur vrije tijd en sport, veranderkunde, futurologie en zingeving, en natuurlijk ook van sciencefiction, fantasy, toekomstliteratuur, strips, games en films. Wij brengen onze inclusieve inzichten in, creativiteit en het kennis van proces. Jullie je eigen deskundigheid op het gebied van je eigen sport, club, organisatie of vakgebied. 

Praktische info: 

  • Voor wie: Sportclubs, verenigingen van kunst en cultuur, levensbeschouwelijke organisaties, organisaties van cultuur, sport of vrije tijd. 
  • Plek: Bij jou in de club of organisatie te organiseren of op een andere gewenste locatie. 
  • Tijd: De toekomstsessie duurt minimaal drie uur. 
  • Opbrengst: Een visueel en inspirerend toekomstplan met heldere stappen.  
  • Evaluatie: Twee korte live of online terugkom momenten met enkele leden van de club, na zes weken en zes maanden, om te evalueren en de voortgang te bespreken.
  • Vervolg: Enkele vervolgbijeenkomsten van een of twee uur om inclusie duurzaam te verankeren binnen de club of organisatie (naar keuze). 
  • Kosten: Tot en met 25 deelnemers € 1500,- per toekomstsessie. Neem bij meer deelnemers graag contact met ons op. Organiseer je een toekomstsessie in jouw bedrijf of organisatie? Dan draag je eraan bij dat ook buurtinitiatieven, clubs en organisaties met een klein budget een toekomstsessie kunnen organiseren. Een op de vijf toekomstsessies geven we tegen een sterk gereduceerd tarief weg. 
  • Contactpersoon: Bram de Vries
  • Voor meer informatie: info@inclusionlab.nl
Terug naar de Toekomstsessies