Skip to main content
 

Inclusieve gemeenten

Met de invoering van het VN Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking, grijpen veel gemeenten in Nederland de kans om te werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, talenten of beperkingen. Een inclusieve gemeente is gebouwd op de talenten en interesses van alle inwoners. Werken aan een inclusieve samenleving doe je samen met inwoners en maatschappelijke partners. Door te luisteren naar mooie voorbeelden in je gemeente en te verkennen waar het juist niet lukt. Door kennis te maken met inspirerende werkwijzen en gezamenlijk initiatieven te nemen die inclusie in onderwijs, arbeid, vrije tijd, en de publieke ruimte voor iedereen dichterbij brengt.

Verschillende gemeenten hebben hiervoor een lokale inclusie agenda opgesteld. Vanuit Inclusionlab trokken we op met inwoners, organisaties en beleidsmakers van verschillende gemeenten om dit proces te faciliteren. Zoals in gemeenten Ede, Woerden, Schouwen-Duiveland, Wassenaar, Borger-Odoorn, Den Haag, Roermond, Lelystad en Vlissingen. In de Masterclasses Inclusieve Samenleving trainden we beleidsadviseurs en politici om zelf met de Lokale Inclusie Agenda aan de slag te gaan.  In ‘Aan de slag met je gemeente’ kun je meer lezen over de gebruikte aanpak. Ook kun je de brochure ‘Scenariodocument Inclusieve Gemeenten’  downloaden, met verschillende creatieve werkvormen die gemeenten hebben ingezet bij de ontwikkeling en uitvoering van een Lokale Inclusie Agenda. Op landelijk niveau is er vanuit de Coalitie voor Inclusie een Netwerk Inclusieve Gemeenten opgericht om van elkaar te leren.

Download het Scenariodocument Inclusieve Gemeenten
Inclusionlab

Aan de slag met je gemeente

Hoe kun je werken aan een inclusieve samenleving op een manier waarop de waarden van inclusie gelijk in praktijk worden gebracht? Hoe stel je een lokale Inclusie agenda samen? Welke strategieën dragen bij aan concrete verbeteringen in het leven van mensen?

Inclusionlab

Netwerk Inclusieve Gemeenten

Speel je met de gedachte actief aan de slag te gaan met inclusieve gemeenten? Zoek je een manier om te beginnen? Wil je in jouw gemeente werk maken van het VN-Verdrag? Je bent van harte welkom op de bijeenkomsten van het Netwerk Inclusieve Gemeenten. Het netwerk organiseert landelijke én regionale bijeenkomsten.